Męski rodzaj żeński

instalacja pop-up

"Męski rodzaj żeński" to instalacja, którą pokazaliśmy w ramach wystawy "Męska Rzecz" w Muzeum śląskim w Katowicach. Pokazuje na kilku przykładach uprzedmiotowienie kobiety już na poziomie używanego przez nas języka.